دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > E Book > Imaging 
 
 

Abdominal Imaging

A Practical Guide to 3D Ultersound

Breast Imaging

Cardiovascular Imaging

Core Radiology

Color Atlas of Ulrasound Anatomy

CT & MRI Pathology

CALLENS Ultrasonography in Obstetrics & Gynecology

Diagnostic Medical Sonography Obstetrics and Gynecology

Diagnostic Ultrasound Abdomen & Pelvis

Diagnostic Ultrasound Musculoskeletal

Diagnostic Pediatric Ultrasound

Diagnostic Radiology

Diagnostic Imaging Nuclear Medicine

Diagnostic Imaging Genitourinary

Diagnostic Imaging Spine

Diagnostic Imaging Gastrointestinal

Diagnostic Imaging Brain

Diagnostic Imaging Obstetrics

ERCP

Edir Notebook 

First Trimester Ultrasound

 IntroductiInterventional Radiology and Endovascular Procedures

Imaging

Imaging of the Brain

Imaging Principles Neck and the Brain

Imaging Anatomy Muscoloskeletal

Imaging of the Muscoloskeletal System

Imaging of Spine

Imaging of the Chest

Introduction to Vascular Ultrasonography

Mnmonics for Radiologist and FRCR 2b Viva Prepration

Gynecology Imaging

First Trimester Ultrasound

Ob/Gyn Sonography Review

Obstetrics Imaging

Obstetrics Utrasound

Oxford Handbook of Medical Imaging

Ultrasound

Ultrasound Oxford

Ultrasound In Infertility

Ultrsonography in Vascular Diagnosis

Ultrasound of Congenital FETAL Anomalies

Ob/ Gyn Sonography Review

Role of Doppler Ultrasonography in Obstetrics

Radiography Review Flashcards

Radcases Gastrointestinal Imaging

Specialty Imaging Thoracic Neoplasms

Test Book of Uroradiology

The Teaching Files Gastrointestinal

Obstetric Ultrsound 

Obstetrics Ultrasound : Artistry in Practice

Primer of Diagnostic Imaging

Practical Pelvic Floor Ultrasonography

Principle of Vascular Ultrasound

Pediatric Ultrasound

 Women s Imaging

Womens Health in Interventional Radiology

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.