سمينار يك روزه تریاژ مامایی

سمينار يك روزه اورژانس هاي مامايي  در تاريخ پنج شنبه ٩٦/٧/٢٧ در بيمارستان شهداي تجريش با حضور جمعي از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصصين زنان، پزشكان و ماماها برگزار شد. دبير علمي برنامه سركار خانم دكتر آجري هيات علمي دانشگاه و رييس بخش زنان و زايمان مركز و سخنرانان از اساتيد دانشگاه بودند. در اين سميناريكروزه تازه هاي علمي در خصوص ترياژ زنان و مامايي، خونريزيهاي بارداري، سقط، شوك، حاملگي خارج رحمي ، جفت سرراهي، دكولمان و درمانهاي دارويي و جراحي خونريزيهاي حين و پس از بارداري ارايه شد.

 

اسلاید های سخنرانی های اساتید:

Triage, Dr. Ajori

Hospital Based Triage of Obstetric Patients, Dr. Ajori

 Shock, Dr. Yaghmaei

Miscarriage, Dr. Nazari

Ectopic Pregnancy, Dr. Naini

Placenta Previa, Dr. Darvish

Placental Abruption, Dr. Hosseini

Medical Managment of PPH, Dr. Pooransari

Postpartum Hemorrhage: Management Approaches, Dr. Afrakhteh

 

فایل‌ها