يکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > معرفی گروه 
 
 

 

رشته زنان و زایمان یکی از رشته های تخصصی پایه  علوم پزشکی است که به پیشگیری، غربالگری،تشخیص، درمان و پیگیری بیماری های دستگاه تولید مثل زنان و عواملی که بر ارتقای سلامت زنان در این حیطه تاثیر می گذارد و همچنین به مراقبت و مداخلات مرتبط با مادر در حین بارداری و زایمان فیزیولوژیک و پرخطر می پردازد. فارغ التحصیلان این رشته مهارتهای تخصصی در زمینه های آموزشی پژوهشی و درمانی در اختیار جامعه قرار خواهند داد.

گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از با سابقه ترین گروه های دانشگاه است که از بدو تأسیس دانشگاه فعالیت داشته است و سال های متمادی است که تربیت دستیار تخصصی زنان و زایمان در این گروه صورت می گیرد. از سال 1363 و ملحق شدن بیمارستان مهدیه و بوعلی، شش بخش آموزشی زنان شامل بخش زنان بیمارستان شهدا، طالقانی، امام  حسین⁽ᵋ⁾و لقمان وجود داشت که بعداً با جدا شدن بیمارستان بوعلی از دانشگاه شهیدبهشتی و درمانی شدن بخش زنان بیمارستان لقمان، هم اکنون چهار بخش آموزش فعال در بیمارستان های شهدا، امام حسین⁽ᵋ⁾، طالقانی و مهدیه وجود دارند بطور متوسط سالیانه بین 26-22 نفر دستیار وارد و همین تعداد نیز فارغ التحصیل می شوند. این گروه اضافه بر تربیت دستیار در زمینه پزشکی عمومی آموزش ، کارآموزان و کارورزان از بخش های مادر بوده و سالیانه پذیرای بیش از 100 نفر کارورز و کارآموز می باشد.

همچنین گروه زنان رشته های فلوشیپی مربوطه را راه اندازی نموده و اولین پذیرش دستیاری فلوشیپی متعلق به فلوشیپ نازایی بود که از سال 1389در بیمارستان طالقانی راه اندازی شد و تا کنون 12 فلوشیپ نازایی تربیت و فارغ التحصیل شده اند.

دومین پذیرش دستیاری فلوشیپی، فلوشیپ انکولوژی زنان در سال 1391 و در بیمارستان امام حسین (ع) بودکه تا کنون 12 فلوشیپ فارغ التحصیل شده .

سومین پذیرش دستیاری فلوشیپی ، فلوشیپ پریناتولوژی و در بیمارستان شهدای تجریش در سال 1394 و تا کنون 4 فارغ التحصیل داشته است.

همچنین پذیرش فلوشیپ نازایی در بیمارستان مهدیه در جریان بوده و پس از تایید نهایی وزارت بهداشت امکان پذیرش دستیار فلوشیپ نازایی در این مرکز وجود دارد. بخش های نازایی تابعه دانشگاه دارای پتانسیل بسیار بالایی می باشد و هر چهار مرکز بعنوان مراکز ریفرال بوده و بیماران از مزراکز درمانی تابعه دانشگاه اعزام پذیرش و درمان میشوند.

اعضای هیأت علمی گروه زنان شامل 30 نفر هیأت علمی آموزشی می باشند که از این تعداد 7 نفر استاد،10 نفر دانشیارو 13 نفر استادیار می باشند. مدیر گروه زنان فعلی سرکار خانم دکتر مریم سادات حسینی، معاون اموزش گروه و  ریاست بخش زنان بیمارستان شهدا سرکار خانم دکتر لادن آجری، ریاست بخش زنان و نازایی بیمارستان طالقانی سرکار خانم دکتر ساغر صالح پور،  ریاست بخش زنان بیمارستان مهدیه سرکار خانم دکتر طیبه جاهد بزرگان و  ریاست بخش زنان و انکولوژی زنان بیمارستان امام حسین (ع) سرکار خانم دکتر مریم سادات حسینی می باشند.

 هیأت علمی فلوشیپ نازایی6 نفر فلوشیپ، فلوشیپ انکولوژی5 نفر ، فلوشیپ یورگاینکولوژی 1 نفر می باشند. مدیر برنامه نازایی سرکار خانم دکتر ساغر صالح پور، مدیر برنامه آنکولوژی سرکار خانم دکتر مریم سادات حسینی و مدیر برنامه پریناتولوژی سرکار خانم دکتر پریچهر پورانصاری می باشند.همچنین گروه زنان در زمینه اعمال جراحی لاپاراسکوپی فعال بود و لاپاراسکوپی تشخیصی و پیشرفته در بیمارستان های تابعه و خصوصأ بیمارستان شهدای تجریش انجام میشود. در برنامه اموزشی درمانی گروه زنان نگرش به سلامت محوری-کرامت انسانی-اولویت قرار دادن سلامت در سطح ملی جامع نگری و ارج نهادن به معنویات و رعایت اخلاق حرفه ای سرلوحه کار قرار داده شده است و اساتید با علاقه و تلاش بسیار در ارتقاء آموزش دستیاران- دانشجویان و درمان بیماران مشغول به ارائه خدمت می باشند..

ساختار گروه آموزشی:

1.شورای اجرایی

2.کمیته پژوهشی

3.کمیته امتحانات

4.کمیته سمینار و کارگاهها و بازآموزی ها

5.کمیته کارآموزی و کارورزی

شورای اجرایی گروه:

این شورا متشکل از مدیرگروه روسای بخش ها ومعاونین اموزشی بخش ها و مدیران برنامه فلوشیپی می باشد و جلسات بطور منظم ماهیانه میشود.کلیه تصمیم هایی که در حیطه وظایف مدیرگروه است،  ملزم به طرح در شورای اجرایی گروه می باشد و پس از تصمیم گیری در شورا، اجرایی خواهد شد .صورتجلسه شورا هر ماه جهت معاونت محترم  آموزشی دانشگاه و ریاست محترم دانشکده پزشکی ارسال میگردد. در سال گذشته 12 جلسه برگزار شده است.

کمیته پژوهشی گروه :

مسئول کمیته پژوهشی : سرکار خانم دکتر مینو یغمایی می باشند  وظایف کمیته پژوهشی تشکیل منظم جلسات پژوهشی در مراکز و بررسی پروپوزال ها، تشکیل جلسات دفاع از پایان نامه، کمک به ارائه مقاله از پایان نامه ها می باشد. صورتجلسات جهت معاونت پژوهشی دانشکده ارسال میگردد.

 

کمیته امتحانات:

مسئول:  سرکار خانم دکتر طیبه جاهد بزرگان

این کمیته شامل دو بخش امتحان تئوری و امتحان OSCEاست . مسئول طراحی و برگزاری امتحان تئوری،  سرکار خانم دکتر طیبه جاهد بزرگان و مسئول  امتحان OSCEسرکار خانم دکتر زهرا حیدر می باشد.

وظایف : برگزاری امتحانات دوره ای که سال های گذشته دو امتحان متمرکز با 150 سوال و یک سال اخیر: برگزاری امتحانات ماهیانه و یک امتحان متمرکزتئوری می باشد و همچنین برگزاری 2 بار امتحان OSCEکه برای هر رده دستیاری سوالات متفاوت طراحی میشود.

کمیته سمینار، کارگاهها و باز آموزیها

مسئول کمیته : سرکار خانم دکتر سودابه درویش

برگزاری کارگاههای روش تحقیق، پرونده نویسی، هیسترسکوپی و لاپاراسکوپی،   آنکولوژی ( کولپوسکوپی)

احیاء نوزاد،پلویک و یورودینامیک،زایمان فیزیولوژیک، احیای بزرگسال، مورتالیتی و موربیدتی مادران باردار، ماموگرافی، خونریزی های بعد از زایمان از جمله وظایف این کمیته است.

ابتدای هر سال برنامه یکساله طراحی، زمان بندی و اجرا میگردد. اکثر اعضای هیأت علمی در برگزاری کارگاهها مشارکت دارند. شرکت در کارگاهها الزامی و بخشی از نمره درون بخشی دستیاران را به خود اختصاص میدهد.

کمیته کارآموزی و کارورزی:

 منتور ارشد دکتر صدیقه حسینی و پرسپتور ارشد دکتر لیلا نظری

وظایف کمیته: تهیه Log bookانترنها و نظارت بر انجام بهینه آنها در بخش ها

تهیه مولتی مدیای دروس دانشجویی

تهیه Study guide دروس دانشجویان

برگزاری امتحانات متمرکز پایان دوره - کارآموزان

نظارت بر انجام آموزش یکسان اینترنها در بخشها

8. ایجاد وب سایت گروه زنان:

مسئول: دکتر لیلا نظری

 سایت گروه زنان یکی از بهترین و پربازدیدکننده ترین سایت های دانشگاه می باشد و بسیاری از اقدامات انجام شده جهت اطلاع و استفاده در آن قرار میگیرد.

- ایجاد ایمیل گروه زنان جهت تبادل بهتر اطلاعات

- ایجاد گروه هیات علمی در واتساپ جهت اطلاع رسانی و مشارکت علمی اعضای گروه

- ایجاد گروه های دستیاری جهت هر رده بطور مجزا با مدیر گروه در واتساپ

9. راه اندازی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان از سال 1393 فعالیت خود را در زمینه های پژوهشی، آموزشی شروع نموده است. ریاست مرکز خانم دکتر فرح فرزانه دکترای تخصصی زنان و زایمان – فلوشیپ انکولوژی می باشد. این مرکز مستقردر بیمارستان امام حسین (ع)می باشد. اعضای مرکز شامل هیات علمی و شورای پژوهشی این مرکز حدود 50 نفر می باشند که رشته های تخصصی آنان شامل: متخصص زنان و زایمان – فلوشیپ نازایی - فلوشیپ انکولوِژی -  فلوشیپ پریتانولوژی-فلوشیپ کف لگن می باشد. طرح های مصوب مرکز در حوزه زنان و بیماری های زنان حدود 68 طرح و مقالات  چاپ شده با افیلیشن مرکز بیش از 40 مقاله  می باشد.

برگزاری کمیته های پژوهشی درمانی به منظور ارتقاء کیفیت درمان مطابق با استانداردهای نوین و انجام پروژه های پژوهشی بر مبنای اطلاعات ثبت شده از بیماران از جمله فعالیت های این مرکز است.

برگزاری کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی در زنان و نازایی (DTOGI) که هر دو سال یکبار برگزار میشود. از اقدامات مهم این مرکز می باشد.

برنامه راهبردی و چشم انداز های گروه زنان

آموزش فلوشیپ:

 1. جذب فلوشیپ از بین دانش آموختگان برتر
 2. ارتقائ وتهیه برنامه منسجم آموزشی فلوشیپ  و نظارت بر اجرای آن
 3. راه اندازی دستیاری  فلوشیپ یوروکاینکولوژی (کف و لگن) و لاپاراسکوپی و لاپاراسکوپی در انکولوژی
 4. افزایش ظرفیت دستیار فلوشیپ در رشته های موجود از جمله آنکولوژی-نازایی-پریناتولوژی
 5. تصمیم گیری و سعی در جذب فلوشیپ خارجی

شاخص:افزایش تعداد و نوع رشته های فلوشیپ و افزایش کلی تعداد دستیار فلوشیپ در 5 سال آینده

2. آموزش دستیاران :

 1. ارتقاء آموزش دستیاران بطوریکه میزان نمرات کمی بورد(میانگین) و تعداد قبولی بورد (درصد) افزایش یابد.
 2. تهیه برنامه منسجم آموزش دستیاری بر مبنای شاخص های فوق تخصصی شامل آنکولوژی-نازایی-پریناتولوژی-لاپاراسکوپی- کف لگن

شاخص:افزایش میانگین نمره کتبی ارتقاء هر دوره و میانگین نمره کتبی پره بورد و ارتقاء  و درصد قبولی بورد شفاهی و کتبی

      آموزش کارورزان:

 1. ارتقاء آموزش کارورزان در حوزه  بالینی از طریق تماس بیشتر با اساتید
 2. تهیه برنامه آموزشی مشخص بالینی کارورزان در بخش های بالینی 4 مرکز حتی الامکان با یکسان سازی و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای ان در مراکز و تعیین سهم ساختارمند همه اعضاء هیأت علمی در آموزش بالینی کارورزان
 3. ارتقاء آموزش کارورزان در حوزه تئوریک  از طریق اجرای ارزشیابی تئوریک اخر دوره بطور یکسال

شاخص:  ارزشیابی برونی دانش اموختگان و انجام مصاحبه یا پرسش نامه  با افراد پس از پایان بخش و بررسی نمرات سالانه

 

 

آموزش کارآموزان :

 1. ارتقاء آموزش کارآموزان در حوزه بالینی از طریق تماس بیشتر با اساتید بصورت راندهای بالینی و تعیین جایگاه آموزش بالینی با اساتید
 2. تهیه برنامه آموزشی بالینی کارآموزان و حضور در بخش های بالینی 4 مرکز حتی الامکان یکسان سازی و نظارت هرچه بیشتر بر اجرای آن در مراکز و تعیین سهم ساختارمند همه اعضای هیات علمی در اموزش بالینی کارآموزان
 3. ارتقاء آموزش کارآموزان در حوزه تئوریک ازطریق اصلاح و ارتقاء آموزش اساتید بالینی بر اساس رفرانسهای جدید

شاخص:ارزشیابی بیرونی بالینی قبل اینترنی و بررسی نمرات مربوط به دروس زنان در امتحان  پره انترنی

کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی :

 1. درخواست برنامه اموزشی به فلوشیپ/دستیاران/کارورزان و کارآموزان از تک تک اعضای هیات علمی
 2. توانمند سازی اعضای هیات علمی به روش جدید در روش های تدریس و ارزشیابی (طراح سوال) مناسب چند گزینه ای و آزمون های عملی آسکی وPMP   و سایر روشها
 3. دخیل کردن بار اموزش و عضو هیات علمی در ارتقاء عمودی و افقی ارائه مستندات توسط هیأت علمی به شورای آموزشی گروه جهت دریافت پایه سالیانه و یا تمدید پیمانی اعضای هیات علمی

ارتقاء پژوهشی اعضاء هیأت علمی:

 1. شرکت اساتید در کارگاههای پیشرفته روش تحقیق
 2. اختصاص ساعات کاری برای  فعالیت های پژوهشی
 3. سعی در تامین مشاورین آماری و اپیدمیولوژی جهت گروه و مرکز تحقیقات
 4. تاکید بر اجرای کامل قانون الزام دستیاران به نگارش مقاله معتبر (ISI) از پایان نامه ها وطرح های پژوهشی
 5. تشویق اساتید و دستیاران به برگزیدن عناوین پایان نامه های کاربردی در و مورد نیاز در سطح ملی

 

ارتقاء کیفیت مراقبت های درمانی در مراکز آکادمیک گروه زنان

 1. تقویت شاخه های فلوشیپی آنکولوژی –نازایی-پریناتولوژی-یوروگاینکولوژی-لاپاراسکوپی بطوریکه در یک یا دو مرکز از 4 مرکز دانشگاهی گروه زنان هر یک از موارد فوق بصورت قطب ارجاع بیماری های زنان و مربوط به آن رشته شود.
 2. جذب نیرو های کافی فلوشیپ در رشته های 5 گانه فوق الذکر بطوریکه در کلیه مراکز حداقل یک نفر از هر رشته حضور داشته باشد.
 3. تامین تجهیزات لازم برای فعالیت حداکثری رشته های 5 گانه فوق الذکر شامل

         - تهیه دستگاه هیستروسکوپی مجهز جهت تمامی مراکز

 • تهیه دستگاه لیزر برای رشته آنکولوژی
 • تهیه دستگاه  سونوگرافی پیشرفته برای رشته پریناتولوژی

-  تهیه دستگاه لاپاراسکوپی و هیسترسکوپی برای رشته نازایی

 •  تهیه دستگاه لاپاراسکوپی برای لاپارسکوپی پیشرفته  و اندومتریوس
 • گسترش درمانگاههای تخصصی مربوط به فلوشیپ های زیر مجموعه در هر مرکز جهت ارائه خدمات مربوطه
 • تهیه پروتکل مداخلات درمانی مستقل مجاز برای دستیاان هر رده( سال 4-3-2-1 )
 • تعیین حدود و شرایط نظارت کار هیات علمی روی وظایف دستیاری از نظر مداخلات درمانی
 • تهیه بیلان کار درمانی تک تک اعضاء هیات علمی از نظر تعداد بیمار ویزیت اورژانس، الکتیو، تعداد جراحی بر اساس سیستم HISبیمارستان های تابعه
 • مهمترین نیاز تعیین مرکز سطح سه ارجاع مادران پرخطر  و تلاش در جهت تامین کمبود سایر نیروهای نیازمند مراقبت از مادران پرخطر از جمله روماتولوژی و ارولوژی –هماتولوژی-جراحی عروق و ... جهت تیم مشترک پذیرش و درمان مادران پر خطر

 

دکتر مریم سادات حسینی

مدیر گروه زنان و زایمان

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.