بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی

سمینار یک روزه - 13 مهرماه 1396

تالار همایش بیمارستان بهمن

حاملگی مولار دو قلویی با جنین زنده: دکتر ملیحه عرب

فایل‌ها