سومین پذیرش دستیار فلوشیپی ، فلوشیپ پریناتولوژی و در بیمارستان شهدای تجریش در سال 1394 و تا کنون 10 فارغ التحصیل داشته است.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب