به نام خدا

گروه زنان و زایمان شهید بهشتی پذیرش فلوشیپ ناباروری را راه اندازی کرده است

 

اولین پذیرش دستیار فلوشیپی متعلق به فلوشیپ ناباروری و IVF بوده است که از سال 1389در بیمارستان طالقانی راه اندازی شد و تا کنون 18 فلوشیپ ناباروری تربیت و فارغ التحصیل شده اند و یک فلوشیپ بین الملل از کشور عراق در این مرکز تربیت و فارغ التحصیل شده است. همچنین پذیرش فلوشیپ ناباروری و IVF در بیمارستان مهدیه از سال 1399 شروع شده است  و سالی یک فلوشیپ اموزش میبیند. بخش های ناباروری تابعه دانشگاه دارای پتانسیل بسیار بالایی می باشد

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب